Sida träffar FAO för årliga konsultationer

Vid de årliga konsultationerna mellan FAO och Sida, som hölls den 30 maj, så välkomnades det breda stöd som Sida och andra aktörer från Sverige ger till FAO. Parterna diskuterade genomfört och pågående arbete men blickade också framåt mot prioriterade områden för framtiden.

Varje år träffas Sida och FAO för konsultationer kring finansiering, projekt och andra former av samarbete. 2018-års konsultationer ägde rum den 30 maj och vid mötet diskuterades bl.a. statistik kopplat till utvecklingsmålen, arbetet inom Forest and Farm Facility, humanitära frågor och miljöarbete. 2017 tecknade Sida och FAO ett nytt samarbetsavtal. Sidas bidrag till FAO uppgår årligen till ca 140 miljoner kronor. Läs FAO:s pressmeddelande här.

Det blev också i dagarna klart att Sverige genom Sida bidrar med 9.9 miljoner dollar för att hjälpa bönder i Sahel som drabbats svårt av torkan. Fokus är främst på Burkina Faso och Mali. Läs mer r.