Förmötet i Rom inför toppmötet om livsmedelssystem inlett

För att förbereda FN:s toppmöte om livsmedelssystem hålls den 26-28 juli ett förmöte i Rom. Där deltar representanter för jordbrukare, civilsamhället, privata sektorn, forskare, urfolk och unga samt ministrar ansvariga för jordbruk, miljö, hälsa, nutrition och finans.

Läs hela artikeln: Förmötet i Rom inför toppmötet om livsmedelssystem inlett

Främja ungas engagemang och sysselsättning inom jordbruk och livsmedelssystem

Ungdomar spelar en avgörande roll för våra livsmedelssystem och möjligheterna att nå målen i Agenda 2030, men idag står många unga runtom i världen inför svåra utmaningar. Trots att våra livsmedelssystem kan erbjuda stora arbetsmöjligheter, är det sällan som ungdomar får anständiga och meningsfulla arbeten med tillräckliga försörjningsmöjligheter. Den 5 juli lanserade Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning (Committee on World Food Security, CFS) därför en rapport i syfte att öka förståelsen om ungas betydelse för omställningen mot hållbara livsmedelssystem.

Läs hela artikeln: Främja ungas engagemang och sysselsättning inom jordbruk och livsmedelssystem