Förmötet i Rom inför toppmötet om livsmedelssystem inlett

För att förbereda FN:s toppmöte om livsmedelssystem hålls den 26-28 juli ett förmöte i Rom. Där deltar representanter för jordbrukare, civilsamhället, privata sektorn, forskare, urfolk och unga samt ministrar ansvariga för jordbruk, miljö, hälsa, nutrition och finans.

Syftet med förmötet är att belysa livsmedelssystemens betydelse för framsteg när det gäller klimat, utvecklingsfinansiering, hälsa, mänskliga rättigheter och andra globala prioriteringar och därmed för att uppnå de globala målen i Agenda 2030.

Vid förmötet kommer de bästa idéerna från toppmötets alla förberedande delar, som påbörjades 2020 för att forma ett ambitiöst och effektivt toppmöte i september 2021, redovisas. Det inkluderar bland annat nationella dialoger, datainsamling och de senaste, bekräftade internationella vetenskapliga metoderna samt arbetet inom de fem utpekade åtgärdsområdena. Det inkluderar även att lansera en uppsättning nya åtaganden av regeringar, företag och civilsamhället för att genom lösningar med maximal effekt stödja en omvandling av livsmedelssystemen. Ambitionen är också att mobilisera ny finansiering från offentlig och privat sektor.

Förmötet ska vidare identifiera prioriteringar för omvandlingen och arbeta fram en gemensam vision, som kommer att vara utgångspunkt för toppmötet i New York i anslutning till FN:s generalförsamling i slutet av september.

Läs mer om förmötet på FAO:s webb, där programmet finns och där det även går att virtuellt följa toppmötet här:

Läs mer om toppmötet och förberedelseprocessen på regeringen.se här.