Sverige bidrar till att stärka FAO:s arbete med AMR

Sverige har sedan länge en internationellt ledande roll i fråga om antibiotika- och antimikrobiell resistens (AMR) och har arbetat aktivt med att stärka FAO:s roll i kampen mot AMR. En minskad använding inom djurhållningen är nödvändig för att uppnå resultat och bidra till FN:s mål om One Health. Genom Sidas sekonderingsprogram kommer nu Sverige att bidra till FAO:s kompetens på området genom att Dr Gunilla Eklund under tre år kommer att tjänstgöra på FAO.

Läs hela artikeln: Sverige bidrar till att stärka FAO:s arbete med AMR

Riktlinjer för ansvarsfull förvaltning av naturresurser

Mer jämlik fördelning och bättre skydd av rättigheter till naturresurser är en förutsättning för hållbar utveckling. Sedan de Frivilliga riktlinjerna för ansvarsfull förvaltning av mark-, fiske- och skogsrättigheter antogs 2012 har samarbete och dialog kring dessa rättigheter intensifierats. SIANI, Swedish International Agricultural Network, har tagit fram en policy brief på svenska som beskriver riktlinjernas syfte och ger exempel på hur de kan användas i praktiken.

Läs hela artikeln: Riktlinjer för ansvarsfull förvaltning av naturresurser

Sverige ger 50 miljoner kronor till FAO för att bekämpa olagligt fiske

I samband med Havskonferensen ökar Sverige insatserna för att bekämpa olagligt, oreglerat och orapporterat fiske. Regeringen förbereder ett stöd om 50 miljoner kronor till FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, för genomförandet av hamnstatsavtalet.

Läs hela artikeln: Sverige ger 50 miljoner kronor till FAO för att bekämpa olagligt fiske

Svenska FAO-kommitténs andra möte 2017

Den 31 maj träffades den svenska FAO-kommittén för andra gången under 2017. Statssekreterare Backteman, som är ordförande i kommittén, informerade bl.a. om det planerade svenska engagemanget i Havskonferensen 5-9 juni i New York som Sverige och Fiji står värd för.

Läs hela artikeln: Svenska FAO-kommitténs andra möte 2017