Världsbidagen 2024 fokuserar på ungas engagemang

Utan pollinatörer minskar den tryggade livsmedelsförsörjningen dramatiskt. För att uppmärksamma våra pollinatörer och deras roll, instiftade FN år 2017 den så kallade Världsbidagen. Världsbidagen äger rum den 20 maj och år 2024 är fokus på ungas engagemang under parollen ”Bee engaged with Youth”.

Läs hela artikeln: Världsbidagen 2024 fokuserar på ungas engagemang