Världsbidagen 2024 fokuserar på ungas engagemang

Utan pollinatörer minskar den tryggade livsmedelsförsörjningen dramatiskt. För att uppmärksamma våra pollinatörer och deras roll, instiftade FN år 2017 den så kallade Världsbidagen. Världsbidagen äger rum den 20 maj och år 2024 är fokus på ungas engagemang under parollen ”Bee engaged with Youth”.

Det finns över 20 000 arter av bin och andra vilda pollinatörer i världen som tillsammans bidrar till både biologisk mångfald och tryggad livsmedelsförsörjning. Bara i Sverige finns 300 arter, och en tredjedel av dem är rödlistade enligt WWF. Människans aktiviteter, klimatförändringar och olika gifter i vår miljö hotar pollinatörerans existens och därmed också existensen av både vilda blommor och växter och de grödor vi människor odlar och äter. Visste du att omkring 90 procent av alla vilda blommor och växter är beroende av pollinatörer?

För att bidra till att rädda bin och andra pollinatörer riktar sig Världsbidagen 2024 till barn och unga, och behovet av att engagera dem i allt ifrån biodling till andra insatser för att bevara bina. Kampanjer syftar till att öka kunskapen och medvetenheten kring pollinatörernas roll i jordbruket, den ekologiska balansen och bevarandet av biodiversitet, menar FAO. Ett viktigt steg för  enligt FAO är att ha mer diversifierade jordbrukssystem samtidigt som behovet av giftiga kemikalier behöver minska. Genom att engagera unga människor kan en ny generation inspireras att på olika sätt bidra till bevarandet av bin och andra pollinatörer.

Världsnaturfonden WWF tipsar r om hur du kan bidra.

Läs mer om världsbidagen på FAO:s hemsida här.