Världsbidagen: bevara den biologiska mångfalden!

Bin och andra pollinerare är avgörande för planetens hälsa, men idag minskar antalet pollinerare kraftigt. Genom att flytta pollen mellan olika blommor möjliggör bin en rik produktion av frukter, nötter och andra grödor. Samtidigt kan pollinerare förbättra kvalitén och diversiteten av de grödor som odlas. Att bevara och öka pollinerare i världen är därför nödvändigt för att trygga den globala livsmedelsförsörjningen.

Läs hela artikeln: Världsbidagen: bevara den biologiska mångfalden!

Sverige och FAO i nära samarbete mot antibiotikaresistens i djurhållningen

Sverige har på senare år haft flera lyckade samarbeten med FAO och IAEA (FN:s atomenergiorgan), där den svenska modellen för arbetet att motverka antibiotikaresistens i djurhållningen har fått stor spridning.

Läs hela artikeln: Sverige och FAO i nära samarbete mot antibiotikaresistens i djurhållningen

Akut hunger den högsta nivån på fem år varnar FN-rapport om livsmedelskriser

Antalet människor som riskerar att drabbas av akut otrygg livsmedelsförsörjning och brådskande behöver livsuppehållande hjälp nådde 2020 den högsta nivån på fem år i länder som har drabbats. Det konstateras i den årliga rapporten – Global Report on Food Crises  – som presenterades idag av  EU och FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) samt FN:s Livsmedelsprogram (WFP). Den är framtagen av det Globala nätverket mot livsmedelskriser.

Läs hela artikeln: Akut hunger den högsta nivån på fem år varnar FN-rapport om livsmedelskriser