Akut hunger den högsta nivån på fem år varnar FN-rapport om livsmedelskriser

Antalet människor som riskerar att drabbas av akut otrygg livsmedelsförsörjning och brådskande behöver livsuppehållande hjälp nådde 2020 den högsta nivån på fem år i länder som har drabbats. Det konstateras i den årliga rapporten – Global Report on Food Crises  – som presenterades idag av  EU och FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) samt FN:s Livsmedelsprogram (WFP). Den är framtagen av det Globala nätverket mot livsmedelskriser.

Den skarpa varningen i 2021 års rapport visar att konflikter eller ekonomiska kriser, som ofta har koppling till COVID-19, och extrema vädersituationer fortsätter att driva miljoner människor in i akut otrygg livsmedelsförsörjning. Under 2020 drabbades 155 miljoner människor i 55 länder av akut hunger, en ökning med ca 20 miljoner jämfört med tidigare år. I Burkina Faso, Sydsudan och Jemen krävs akuta insatser för att förhindra att människor dör och att försörjningsmöjligheterna kollapsar.

I de 55 länderna har dessutom 75 miljoner barn under fem år hämmad tillväxt eller väger för lite för sin ålder. Det är fortsatt länder i Afrika som på ett oproportionerligt sätt är drabbade, men även andra regioner.

I ett uttalande vid presentationen av rapporten konstateras att ett år efter att pandemin deklarerades ser utsikterna för 2021 och framåt svåra ut. Covid-19 har tydliggjort sårbarheten i de globala livsmedelssystemen och om den nuvarande trenden inte vänds kommer livsmedelskriser framöver bli mer frekventa och allvarliga. För att hantera dessa utmaningar kommer det globala nätverket öka sina ansträngningar att främja motståndskraftiga livsmedelssystem som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara. Man kommer bl.a. stödja viktiga processer under 2021 som FN:s toppmöte om livsmedelssystem, partsmötet med Konventionen för biologisk mångfald, G20:s toppmöte och FN:s klimatkonferens.

I samband med publiceringen av rapporten konstaterade FN:s generalsekreterare António Guterres att konflikt och hunger är ömsesidigt förstärkande och därför måste lösas samlat för att den onda cirkeln ska upphöra. I mars 2021 tillsatte generalsekreteraren också en Högnivågrupp för förhindrande av svält där bl.a. FAO, WFP, FAO:s kontor för samordning av humanitärt bistånd och andra FN-organ liksom civilsamhället ingår. Syftet är att på hög nivå uppmärksamma hur svält kan förhindras och att mobilisera stöd till de mest drabbade länderna.

Läs pressmeddelandet på FAO:s webb här, där också rapporten finns att ladda ned:

Läs mer om förberedelserna för FN:s toppmöte om livsmedelssystem på regeringens hemsida här: