Covid19-pandemins effekter på global livsmedelsförsörjning – utblick från Rom

Hur påverkar den pågående Covid 19-pandemin livsmedelsförsörjningen och hur klarar FAO av sitt viktiga arbete när huvudkontoret i Rom lägger om sitt arbete för att möta Italiens strama åtgärder för minskad smittspridning. Sveriges nytillträdda lantbruksråd och biträdande ständiga ombud vid FAO rapporterar om sin första tid på plats.

Läs hela artikeln: Covid19-pandemins effekter på global livsmedelsförsörjning – utblick från Rom

Internationella skogsdagen 21 mars Skogslandskapsrestaurering – många värden i en komplex utmaning

Förväntningarna på bevarade, restaurerade och nya skogar är mycket varierande. Intressen som biodiversitetskydd, brukande av marken för livsmedelsförsörjning eller skogsråvara och kolinlagringsmöjligheter står ofta i konflikt med varandra. Avsaknad av en samlad analys av möjligheter och utmaningar kan omöjliggöra en önskad utveckling att stoppa avskogning och öka skogens roll för utveckling och ekosystemtjänster. Nyckeln och en stor utmaning ligger i att koppla utvecklingen av en skogssektor till en växande lokal och nationell ekonomi.

Läs hela artikeln: Internationella skogsdagen 21 mars Skogslandskapsrestaurering – många värden i en komplex utmaning

Sida bidrar med 45 MSEK för att bekämpa gräshoppsinvasionen i östra Afrika

Sida har beslutat att bidra med totalt 45 MSEK för att bekämpa gräshoppsinvasionen i östra Afrika. 30 miljoner går till FAO:s särskilda fond för akuta insatser och rehabilitering, SFERA, ytterligare 10 till Etiopien och Somalia specifikt samt 5 miljoner till Oxfam. Syftet är att begränsa invasionen och trygga livsmedelsförsörjningen.

Läs hela artikeln: Sida bidrar med 45 MSEK för att bekämpa gräshoppsinvasionen i östra Afrika

Kvinnor leder utvecklingen mot hållbart lantbruk

Stöd till kvinnor på landsbygden spelar en nyckelroll för den ekonomiska, miljömässiga och sociala förändring som krävs för hållbar utveckling. Läs om tre exempel på insatser inom jordbruket och skogsbruket i olika delar av världen.

Läs hela artikeln: Kvinnor leder utvecklingen mot hållbart lantbruk