Sida bidrar med 45 MSEK för att bekämpa gräshoppsinvasionen i östra Afrika

Sida har beslutat att bidra med totalt 45 MSEK för att bekämpa gräshoppsinvasionen i östra Afrika. 30 miljoner går till FAO:s särskilda fond för akuta insatser och rehabilitering, SFERA, ytterligare 10 till Etiopien och Somalia specifikt samt 5 miljoner till Oxfam. Syftet är att begränsa invasionen och trygga livsmedelsförsörjningen.

Östra Afrika står inför en mycket stor utmaning med anledning av gräshoppsinvasionen som har drabbat redan utsatta områden och nu riskerar att sprida sig ytterligare. Miljontals människor står inför en akut livsmedelsbrist. FAO arbetar tillsammans med nationella myndigheter för att begränsa spridningen av gräshoppor. Sida, som redan är en stor givare till FAO:s verksamhet, har har svarat på FAO:s appell om mer medel för att mildra effekterna av gräshopporna och trygga livsmedelsförsörjningen i de utsatta områdena och bidrar därför med ytterligare totalt 45 MSEK, varav 40 går till FAO.

Mer information och Sidas pressmeddelande hittas här.