Från policy till handling – hur främjar vi jämställdhet i kontexten tryggad livsmedelsförsörjning?

Under 2023 kom två viktiga policydokument på plats med syfte att främja jämställdhet i kontexten tryggad livsmedelsförsörjning. FAO publicerade för första gången på över 10 år rapporten The Status of Women in Agrifood systems, och Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) antog – efter svåra förhandlingar – frivilliga riktlinjer för jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt i kontexten tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition. Men hur översätter man data, fakta och riktlinjer till aktiviteter som gör skillnad i människors vardag?

Läs hela artikeln: Från policy till handling – hur främjar vi jämställdhet i kontexten tryggad livsmedelsförsörjning?