Från policy till handling – hur främjar vi jämställdhet i kontexten tryggad livsmedelsförsörjning?

Under 2023 kom två viktiga policydokument på plats med syfte att främja jämställdhet i kontexten tryggad livsmedelsförsörjning. FAO publicerade för första gången på över 10 år rapporten The Status of Women in Agrifood systems, och Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) antog – efter svåra förhandlingar – frivilliga riktlinjer för jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt i kontexten tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition. Men hur översätter man data, fakta och riktlinjer till aktiviteter som gör skillnad i människors vardag?

Den 14 februari arrangerade Landsbygdsdepartementet tillsammans med FAO, Sida och Siani ett globalt webbinarium för att presentera de huvudsakliga slutsatserna från FAO:s rapport The Status of Women in Agrifood-systems och diskutera hur de frivilliga riktlinjerna för jämställdhet och kvinnor- och flickors egenmakt i kontexten tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition kan bidra till förändring. Det välbesökta eventet inleddes av statssekreterare Dan Ericsson som informerade om regeringens tydliga stöd till arbetet med jämställdhet, följd av Dr Lauren Phillips från FAO som berättade om FAO:s rapport. Hon lyfte bland annat att utvecklingen delvis har backat sedan den förra rapporten, men att det ändå fanns positiva tecken – inte minst en medvetenhet på policynivå om behovet av att arbeta med jämställdhet för att nå tryggad livsmedelsförsörjning. Därefter berättade Tanja Gren, Finlands ständiga ombud till FN-organen i Rom och Rebecka Ramstedt från svenska ambassaden i Rom om de frivilliga riktlinjerna och det intensiva arbete som låg bakom att riktlinjerna till slut antogs, trots en mödosam process att nå konsensus. Geovanny Enriquez, nationell programkoordinator, FAO presenterade ett projekt om transformativa insatser i Ecuador och Elisabeth Simelton, senior specialist inom jordbruk informerade om Sidas arbete för jämställdhet som bland annat omfattade att finansiera genomförandet av förhandlingen av de frivilliga riktlinjerna. Webbinariets slutord kom ifrån CFS nya ordförande, ambassadör Nosipho Nausca-Jean Jezile, från Sydafrika. Eventet modererades av Dr Johanna Bergman-Lodin, vice-dekan för jämställdhet och lika villkor vid SLU.

Webbinariet kan du se i efterhand här: The path to gender equality in the context of food security: transforming policy to action