Tillståndet i världen för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition

I takt med att antalet hungrande ökar och felnäringen fortsätter riskerar målet att utrota hungern till 2030 att inte uppnås, varnas i den årliga FN-rapporten. Den tar också upp att om mer näringsrika livsmedel blir tillgängliga för de miljarder som inte har råd med dem skulle biljoner dollar i kostnader sparas.

Läs hela artikeln: Tillståndet i världen för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition