Hållbart skogsbruk är nödvändigt för klimatet

Vid Skogsindustriernas Forum för Bioekonomi som ägde rum i Stockholm den 17 april talade Thais Linhares Juvenal från FAO om betydelsen av ett hållbart skogsbruk både för att stoppa avskogning, för fattigdomsbekämpning och för klimatets skull. I ett möte med statssekreterare Elisabeth Backteman, ordförande för svenska FAO-kommittén, lyfte Linhares-Juvenal fram det goda samarbetet med Sverige och hur viktigt det var för FAO att dra nytta av de svenska erfarenheterna av hållbart skogsbruk.

Läs hela artikeln: Hållbart skogsbruk är nödvändigt för klimatet

De frivilliga riktlinjerna för hållbart småskaligt fiske – jämställdhet i praktiken

I juni 2014 godkändes De frivilliga riktlinjerna för hållbart småskaligt fiske (The Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication), SFF. Organisationer från civilsamhället, representanter från fiskesektorn och tjänstemän från offentlig sektor världen över deltog i processen under ledning av FAO. Anna Ramsay Aigrot och Lina Waara har i masteruppsatsen, The Quest for Gender Equality and Social Sustainability within Small-Scale Fisheries – FAO SFF Guidelines Early Implementation Process in Chile, tittat närmare på hinder för den tidiga implementeringen av riktlinjerna med särskilt fokus på jämställdhet i den lokala kontexten.

Läs hela artikeln: De frivilliga riktlinjerna för hållbart småskaligt fiske – jämställdhet i praktiken