FAO och World Farmers’ Organisation i nytt samarbetsavtal

World Farmers’ Organisation och FAO har tecknat ett nytt avtal som bekräftar parternas åtaganden att bistå lantbrukare att driva utvecklingen av den globala jord- och skogsbruksagendan.

Läs hela artikeln: FAO och World Farmers’ Organisation i nytt samarbetsavtal