FAO och World Farmers’ Organisation i nytt samarbetsavtal

World Farmers’ Organisation och FAO har tecknat ett nytt avtal som bekräftar parternas åtaganden att bistå lantbrukare att driva utvecklingen av den globala jord- och skogsbruksagendan.

World Farmers’ Organisation (WFO) och FAO tecknade i december ett nytt avtal med fokus på att stödja den nyckelroll som lantbrukare och deras organisationer har för att främja effektiva, inkluderande och hållbara globala jord- och skogsbruk samt livsmedelssystem. Det inkluderar även fisket. Inom ramen för avtalet ska man stärka och bygga vidare på de hållbara metoder som lantbrukare redan tillämpar.

Vid presentationen av avtalet konstaterade FAO:s biträdande generaldirektör Helena Semedo att lantbrukare kan erbjuda en rad innovativa lösningar till de komplexa utmaningar världen står inför idag. WFO:s ordförande Theo De Jager framhöll att som ekonomiska aktörer vill lantbrukarna öka produktiviteten, möta klimatförändringarna och bidra till en hållbar global utveckling. Världens bönder är tacksamma för det stöd man får från FAO för att skapa en gynnsam global politisk miljö inom lantbruket. Stödet kommer att bestå bl.a. av att stärka lantbrukarnas tekniska kapacitet och bidra till en ansvarsfull förvaltning av naturresurserna, en hållbar djurproduktion med en säker och effektiv användning av antimikrobiella läkemedel samt att dela praktiska och användbara lösningar för att mildra effekterna av och anpassningen till klimatförändringarna.

Läs FAO:s pressmeddelande här: