Jämställdhet – vårt viktigaste vapen i kampen mot hungern?

På årets internationella kvinnodag, under en konferens i Rom på temat ”Step It Up Together with Rural Women to End Hunger and Poverty” tog Sveriges representation till FAO tillfället i akt att betona precis hur viktig jämställdhet och kvinnors egenmakt är i kampen mot hungern.

Läs hela artikeln: Jämställdhet – vårt viktigaste vapen i kampen mot hungern?

Nya ledamöter förordnade i Svenska FAO-kommittén

Regeringen har tillsatt nya ledamöter i Svenska FAO-kommittén. Förordnandet gäller från och med 1 januari 2017 till och med den 31 december 2018. Kommitténs främsta uppgift är att sprida kännedom och skapa intresse i Sverige för FAO:s verksamhet och vara rådgivande inom FAO:s verksamhetsområden jordbruk, fiske och skogsbruk.

Läs hela artikeln: Nya ledamöter förordnade i Svenska FAO-kommittén