Jämställdhet – vårt viktigaste vapen i kampen mot hungern?

På årets internationella kvinnodag, under en konferens i Rom på temat ”Step It Up Together with Rural Women to End Hunger and Poverty” tog Sveriges representation till FAO tillfället i akt att betona precis hur viktig jämställdhet och kvinnors egenmakt är i kampen mot hungern.

På årets internationella kvinnodag, under en konferens i Rom på temat ”Step It Up Together with Rural Women to End Hunger and Poverty”, tog Sveriges representation till FAO tillfället i akt att betona precis hur viktig jämställdhet och kvinnors egenmakt är i kampen mot hungern. Globalt produceras idag tillräckligt mycket livsmedel för att de dryga sju miljarder människor som lever på jorden ska kunna äta sig mätta. Ändå lider nästan 800 miljoner av kronisk hunger. Just nu, enligt FN, håller en av de värsta humanitära kriserna sedan 1945 på att utvecklas, med 20 miljoner människor på gränsen till svält i Afrika och på arabiska halvön. Konflikt och klimatförändringar är stora riskfaktorer som båda kräver omedelbar internationell politisk respons. Ett annat, mindre uppmärksammat men minst lika viktigt hot mot den globala livsmedelstryggheten är bristen på jämställdhet mellan kvinnor och män. Enligt FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) produceras över hälften av världens mat av kvinnor. I vissa områden rör det sig om uppemot 90 procent. Detta trots att kvinnornas skördar överlag är 20-30 procent mindre än männens, eftersom kvinnor ofta saknar tillgång till resurser som förbättrade fröer, gödningsmedel och teknik på samma villkor som män. Lika rättigheter och lika tillgång till resurser för kvinnor och män skulle leda till att antalet hungrande minskar dramatiskt. Ytterligare 100-150 miljoner människor skulle kunna äta sig mätta om jämställdhet var ett faktum.

Se svenska representationen till FAO:s video om jämställdhetens betydelse för utrotandet av hunger.