Nya ledamöter förordnade i Svenska FAO-kommittén

Regeringen har tillsatt nya ledamöter i Svenska FAO-kommittén. Förordnandet gäller från och med 1 januari 2017 till och med den 31 december 2018. Kommitténs främsta uppgift är att sprida kännedom och skapa intresse i Sverige för FAO:s verksamhet och vara rådgivande inom FAO:s verksamhetsområden jordbruk, fiske och skogsbruk.

Regeringen har tillsatt nya ledamöter i Svenska FAO-kommittén. Förordnandet gäller från och med 1 januari 2017 till och med den 31 december 2018. Kommitténs främsta uppgift är att sprida kännedom och skapa intresse i Sverige för FAO:s verksamhet och vara rådgivande inom FAO:s verksamhetsområden jordbruk, fiske och skogsbruk. Svenska FAO-kommittén bildades 1950, samma år som Sverige blev medlem i FAO. Statssekreterare Elisabeth Backteman är ordförande i kommittén.

”Utrotandet av det stora antalet hungrande i världen är avgörande för en rättvis och hållbar global utveckling. FAO har en central roll i detta arbete och Sverige bidrar årligen med ca 200 miljoner kronor för att FAO ska kunna genomföra sitt viktiga uppdrag. Svenska FAO-kommittén är en mycket värdefull tillgång för vårt arbete i FAO. Kommitténs ledamöter besitter en gedigen kompetens inom FAO:s verksamhetsområden. Den breda sammansättningen av representanter från akademien, myndigheter, civila samhället och privata sektorn borgar också för att många olika perspektiv kan tas tillvara.”

Statssekreterare Elisabeth Backteman, ordförande i Svenska FAO-kommittén