Utveckling i fokus för statssekreterare Elisabeth Backtemans besök i Zambia

Sverige har, bl.a. genom Sida, under många år engagerat sig i Zambia och har bidragit till flera projekt med inriktning på landsbygdsutveckling. Statssekreterare Elisabeth Backteman fick möjlighet att besöka tre sådana projekt under sin vistelse i Zambia den 3-4 maj

Läs hela artikeln: Utveckling i fokus för statssekreterare Elisabeth Backtemans besök i Zambia

FAO:s 156:e råd antog generaldirektörens förslag till oförändrad budgetnivå

Den 24-28 april genomfördes FAO:s 156:e rådsmöte med huvudfokus på att diskutera generaldirektörens förslag till inriktning och budgetnivå för åren 2018-2019. Medlemmarna var nöjda med att FAO så tydligt anpassat sin verksamhet till att vara i linje med Agenda 2030 och de nya hållbarhetsmålen såväl som arbetet med att motverka klimatförändringar i enlighet med Parisavtalet. Förslaget att behålla samma budgetnivå som föregående period välkomnades.

Läs hela artikeln: FAO:s 156:e råd antog generaldirektörens förslag till oförändrad budgetnivå

Användande av realtidsdata för att mäta vattenanvändningen i jordbruket

Att mäta hur effektiv vattenförbrukningen är inom jordbruket – som använder en majoritet av världens vattenresurser – kan nu göras på ett högteknologiskt sätt med hjälp av ett nytt instrument, WaPOR. Det har utvecklats av FAO tillsammans med samarbetspartners och använder Google Earth för att producera kartor på detaljerad nivå.

Läs hela artikeln: Användande av realtidsdata för att mäta vattenanvändningen i jordbruket