Utveckling i fokus för statssekreterare Elisabeth Backtemans besök i Zambia

Sverige har, bl.a. genom Sida, under många år engagerat sig i Zambia och har bidragit till flera projekt med inriktning på landsbygdsutveckling. Statssekreterare Elisabeth Backteman fick möjlighet att besöka tre sådana projekt under sin vistelse i Zambia den 3-4 maj

Ambassadör Henrik Cederin och statssekreterare Elisabeth Backteman på fältbesök i Zambia. Foto Klas Ljungberg.

Sverige har, bl.a. genom Sida, under många år engagerat sig i Zambia och har bidragit till flera projekt med inriktning på landsbygdsutveckling. Statssekreterare Elisabeth Backteman fick möjlighet att besöka tre sådana projekt under sin vistelse i Zambia den 3-4 maj. Inledningsvis träffade Backteman och hennes delegation Indaba Agricultural Policy Research Institute (IAPRI), Zambias främsta ”think tank”, för att diskutera utmaningarna och möjligheterna för utveckling av jordbrukssektorn i Zambia. En gemensam utmaning för både Sverige och Zambia är att locka unga att stanna på landsbygden och engagera sig i jordbrukssektorn. Detta var bl.a. fokus för mötet med ILO och FAO som genomför ett projekt med just detta tema. Projektet belyste också mycket konkret värdet av FN-organens samarbete och gemensamma ansträngningar på plats. Under besöket fick delegationen även genomföra studiebesök hos projektet MUSIKA vars uppdrag går ut på att ge småbönder och organisationer jordbruksrådgivning och knyta dem till marknader så att de får bättre möjligheter att nå ut med sina produkter. Delegationen träffade två kvinnliga småbrukare som med hjälp av MUSIKA diversifierat sitt jordbruk och på så sätt stärkt sin motståndskraft mot potentiell missväxt och ökat sina möjligheter att nå ut på marknaden.

Det bestående intrycket av Zambia, vilket jag också diskuterade med jordbruksminister Dora Siliya, är den potential som finns i landet, men också att hindrena är många. Det internationella stödet är därför fortsatt mycket viktigt.”

Statssekreterare Elisabeth Backteman, ordförande svenska FAO-kommittén