Användande av realtidsdata för att mäta vattenanvändningen i jordbruket

Att mäta hur effektiv vattenförbrukningen är inom jordbruket – som använder en majoritet av världens vattenresurser – kan nu göras på ett högteknologiskt sätt med hjälp av ett nytt instrument, WaPOR. Det har utvecklats av FAO tillsammans med samarbetspartners och använder Google Earth för att producera kartor på detaljerad nivå.

Bakgrunden är att vattenförbrukningen i världen har ökat mer än befolkningstillväxten det senaste århundradet och den fortsätter öka. Enligt FAO är den i vissa regioner nära att överskrida livsnödvändiga gränser. Samtidigt innebär klimatförändringen, med tilltagande torka och extremt väder, att det vatten som finns tillgängligt för jordbruket minskar. För att klara livsmedelsförsörjningen för den beräknade befolkningstillväxten i världen, där den största ökningen kommer att ske i utvecklingsländer som redan är hårt drabbade av klimatförändringen, måste vattenanvändningen minska.

Syftet med WaPOR är att hjälpa jordbrukare, framförallt i utvecklingsländer, att få mer tillförlitliga skördar och att få ut mesta möjliga av bevattningen. WaPOR kan göra en detaljerad analys av det vatten som används inom jordbrukssystemen. Databasen, som är öppen för alla att använda, sållar igenom satellitdata och använder Google Earths datakraft för att producera detaljerade kartor som visar avkastningen per planta utifrån den mängd vatten som har använts. Man planerar också att utveckla instrumentet för att ta fram appar för smartphones.

Läs mer om hur processen fungerar i FAO:s pressmeddelande.