Skolmat under Covid19-pandemin

Den pågående pandemin innebär att fler än 350 miljoner barn i världen inte har tillgång till den skolmat de normalt får.

Läs hela artikeln: Skolmat under Covid19-pandemin

Vi behöver våra pollinerare

”Bin är de som är mest effektiva bland pollinerande insekter. Men det är inte bara honungsbin som pollinerar, utan också humlor och solitärbin. Fjärilar, blomflugor och skalbaggar hjälper också till så olika växter blir pollinerade och kan ge frukt och föröka sig.”

Läs hela artikeln: Vi behöver våra pollinerare

Takten på avskogningen minskar

Den globala avskogning fortsätter men ansträngningar för att bevara skogen har gett resultat och takten på avskogningen minskar. I rapporten Global Forest Resource Assessment redogör FAO för tillståndet för världens skogar.

Läs hela artikeln: Takten på avskogningen minskar