Skolmat under Covid19-pandemin

Den pågående pandemin innebär att fler än 350 miljoner barn i världen inte har tillgång till den skolmat de normalt får.

Matpaket från Ulianovsk i Ryssland

För många barn utgör skolmaten en oerhört viktig del av kosten och den kan stå för större delen av den näring barnet får. FAO, WFP och organisationen Global Child Nutrition Foundation är några av alla de organisationer som uppmuntrar regeringar att fortsätta förse barnen med skolmat, även om skolorna håller stängt. Många länder har med innovativa lösningar fortsatt förse skolbarn med mat, antingen genom att föräldrar kan hämta mat på skolan eller genom hemleveranser. Exempelvis får barnen i stora delar av Ryssland matpaket som ersättning för skolmaten (bilden). I Kina kan föräldrar beställa skolmjölk och hämta på särskilda utlämningsställen utan personkontakt och i Dominikanska Republiken kan föräldrarna hämta mjölk och kex på barnens skola enligt ett särskilt schema för att undvika trängsel. I några länder kompenseras familjerna istället med vouchers eller pengar för matinköp, bl.a. i England och Bolivia.

Tetra Pak, som är medlem i FAO-kommittén, informerar på sin hemsida om vad företaget gör under Covid-19 pandemin, t.ex.för att uppmuntra fortsatt skolmat under pandemin och hur företagets förpackningar bidrar till att skolmjölk kan distribueras på ett säkert sätt också utanför skolorna. Läs mer här.