Sverige sprider värdefull kunskap i den globala kampen mot AMR

Antibiotikaresistens är en global utmaning som leder till mycket stora konsekvenser för vår hälsa och för våra livsmedelssystem. Sverige arbetar internationellt för att minska användningen av antibiotika i djurhållningen och har bl.a. nyligen bidragit med 20 miljoner kronor till en särskild fond som syftar till att skala upp insatser för en minskad antibiotikaanvändning. Idag lanserar Sverige och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, tillsammans en praktisk manual för att minska antibiotikaanvändningen i djurhållningen.

Läs hela artikeln: Sverige sprider värdefull kunskap i den globala kampen mot AMR

Mot 2030 – Hållbarhet som lantbrukets affärsmodell?

Efterfrågan på hållbart producerad mat som tar hänsyn till klimat, miljö, djurvälfärd, livsmedelssäkerhet och sociala frågor ökar i Sverige. Konsumenter gör idag i betydligt högre utsträckning än tidigare medvetna val av vad de äter och hur det påverkar klimatet, vilket också industrin har varit snabb att svara upp emot. Det kan leda till nya möjligheter som lockar unga, innovativa entreprenörer till sektorn och som vill bidra till en globalt hållbar utveckling. Denna utveckling kan komma att förändra lantbruket i grunden.

Läs hela artikeln: Mot 2030 – Hållbarhet som lantbrukets affärsmodell?