Sverige sprider värdefull kunskap i den globala kampen mot AMR

Antibiotikaresistens är en global utmaning som leder till mycket stora konsekvenser för vår hälsa och för våra livsmedelssystem. Sverige arbetar internationellt för att minska användningen av antibiotika i djurhållningen och har bl.a. nyligen bidragit med 20 miljoner kronor till en särskild fond som syftar till att skala upp insatser för en minskad antibiotikaanvändning. Idag lanserar Sverige och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, tillsammans en praktisk manual för att minska antibiotikaanvändningen i djurhållningen.

19 November 2019, Rome Italy – Addressing antimicrobial resistance: Prudent and Efficient use in pigs and poultry, FAO Headquarters. World Antibiotic Awareness Week 2019. ©FAO/Alessandra Benedetti

FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO spelar en viktig roll för att motverka överanvändningen t.ex. genom policyarbete och operativ verksamhet i fält men också som en neutral plattform där länder kan utbyta erfarenheter och lära av varandra. SLU har på uppdrag av FAO lett arbetet med att ta fram en manual om hur antibiotikaanvändningen kan minskas i djurhållningen på ett ansvarsfullt sätt. I uppdraget har det också ingått att genomföra kurser för djurhälsopersonal på Balkan, i Centralasien och i Östeuropa. Att motverka uppkomst och spridning av antibiotikaresistens har varit en svensk prioritet under lång tid och Sverige är redan ett av de länder som använder minst antibiotika i världen i djurhållningen. Det är därför viktigt att vi kraftsamlar och jobbar tillsammans för att sprida vår kunskap där den gör störst nytta.

Det är en viktig uppgift för Sverige att visa att det går att ha minimalt med antibiotika i djurhållningen, och ändå uppnå hög produktivitet. Det är likaså viktigt att visa hur antibiotika ska användas till de djur som verkligen behöver det, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Regler och riktlinjer är viktiga, menar SLU, men arbetet måste också förändras på gården – av bonden i den praktiska djurhållningen. Det är angeläget att involvera bönderna själva och ge dem verktyg att göra förändringar som gynnar dem i deras produktion samtidigt som det gynnar den globala kampen mot AMR.

Läs pressmeddelandet på regeringens hemsida här

Läs mer om FAO:s arbete här