Lantarbetarnas roll i hållbart lantbruk och för global tryggad livsmedelsförsörjning

Genom COVID-19 har alla delar i livsmedelskedjan synliggjorts, inte minst lantarbetarnas viktiga roll för tryggad livsmedelsförsörjning. Om lantbruket och livsmedelsförsörjningen ska bli hållbara måste deras villkor förbättras.

Läs hela artikeln: Lantarbetarnas roll i hållbart lantbruk och för global tryggad livsmedelsförsörjning

Hur väl har framstegen i att nå de globala målen om livsmedel och lantbruk hittills lyckats?

Världen var redan före utbrottet av COVID-19 inte på rätt väg att uppnå de globala målen för hållbar utveckling till 2030 och pandemin har även försvårat möjligheterna att övervaka de framsteg som har nåtts hittills. Den globala hälsokrisen och dess ekonomiska och sociala effekter gör det än mer utmanande att nå målen konstateras i rapporten ”Tracking progress on food and agriculture-related SDG indicators 2020”.

Läs hela artikeln: Hur väl har framstegen i att nå de globala målen om livsmedel och lantbruk hittills lyckats?