Hur väl har framstegen i att nå de globala målen om livsmedel och lantbruk hittills lyckats?

Världen var redan före utbrottet av COVID-19 inte på rätt väg att uppnå de globala målen för hållbar utveckling till 2030 och pandemin har även försvårat möjligheterna att övervaka de framsteg som har nåtts hittills. Den globala hälsokrisen och dess ekonomiska och sociala effekter gör det än mer utmanande att nå målen konstateras i rapporten ”Tracking progress on food and agriculture-related SDG indicators 2020”.

Hunger, liksom andra former av otrygg livsmedelsförsörjning, ökar och pandemin har orsakat avbrott i olika åtgärder som är centrala för att påverka världens jordbrukare till mer hållbara metoder. Som exempel nämns nationella beräkningar av lantbruket och datainsamlingar på fältet.

För att bistå länder att hantera begränsningarna i statistikinsamling i fält på grund av pandemin utvecklar FAO alternativa metoder. FAO har bl.a. inrättat ett Big Data-laboratorium och verktyg för att samla information i realtid för en serie indikatorer. Satellitbilder används t .ex. för att identifiera och övervaka riskerna för störningar i produktion av grödor och i värdekedjor till följd av pandemin.

Medan den allmänna bedömningen av utvecklingen för att lyckas nå målen till 2030 är oroande, är det också viktigt att notera positiva trender, såsom förbättrad effektivitet i vattenanvändningen i södra Asien, ökade insatser för bevarande av växtgenetiska resurser i norra Afrika, framsteg mot mer hållbar skogsförvaltning och viss förbättring i kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

Läs mer i FAO:s pressmeddelande här:

Och länk till den digitala rapporten här: