Water is food – Water is life. Leave no one behind

2023 års World Food Day sätter ljuset på värdet av vatten och behovet av att skydda denna viktiga resurs. Globalt uppskattas behovet av rent vatten öka med 35 procent fram till 2050. Samtidigt har tillgången minskat med 20 procent, mycket på grund av hur vi producerar och konsumerar mat.

Läs hela artikeln: Water is food – Water is life. Leave no one behind