Water is food – Water is life. Leave no one behind

2023 års World Food Day sätter ljuset på värdet av vatten och behovet av att skydda denna viktiga resurs. Globalt uppskattas behovet av rent vatten öka med 35 procent fram till 2050. Samtidigt har tillgången minskat med 20 procent, mycket på grund av hur vi producerar och konsumerar mat.

World Food Day är FN:s mest uppmärksammade dag. Syftet är att påminna om att människor fortsatt hungrar och riskerar svält. Under en lång tid minskade antalet hungrande och som lever med otrygg livsmedelsförsörjning, men i samband med Covid-19 utraderades i princip de framsteg som gjorts för att minska hungern under det senaste decenniet. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har ytterligare försvårat och bromsat återhämtningen. Samtidigt ökar världens befolkning och behovet av rent vatten ökar likaså. Klimatförändringar, undermålig vattenförvaltning och föroreningar är några av orsakerna till att vattnet, vårt viktigaste livsmedel är under stor press. Därför har FN valt att fokusera årets World Food Day på just vatten. Landsbygdsminister Peter Kullgren uppmärksammar detta genom en debattartikel där det framgår att regeringen nu tar ytterligare kliv för att säkra en god vattenförsörjning i Sverige – från tillrinning till kranen.

Läs mer om World Food day.

Läs Landsbygdsminister Peter Kullgren debattartikel.