FAO:s Konferens inledd

FAO:s Konferens, organisationens högsta beslutande organ, inleddes i Rom den 22 juni och igår valdes en ny generaldirektör för de kommande fyra åren – Qu Dongyu från Kina.

Läs hela artikeln: FAO:s Konferens inledd

Globala miljöfonden ger bidrag till FAO:s arbete mot bl.a. avskogning och för stärkta livsmedelssystem

Den globala miljöfonden har beslutat att ge ett bidrag till FAO på 179 miljoner dollar för att stödja FAO:s samarbete med länder i olika delar av världen där fokus är på bevarandet av biologisk mångfald, förvaltning av gränsöverskridande vattenresurser, hållbar markförvaltning och särskilt farlig bekämpning av bekämpningsmedel.

Läs hela artikeln: Globala miljöfonden ger bidrag till FAO:s arbete mot bl.a. avskogning och för stärkta livsmedelssystem

Kampen mot illegalt, orapporterat och oreglerat fiske uppmärksammas

Den 5 juni är den internationella dagen mot illegalt, orapporterat och oreglerat fiske (s.k. IUU (Illegal, Unreported, Unregulated)). IUU-fiske är ett globalt problem som har fått mer uppmärksamhet på senare år, då det utarmar havens resurser och försämrar möjligheter till en hållbar utkomst, särskilt för fattiga människor. En stärkt kontroll och övervakning för att förhindra IUU-fiske kräver ökat samarbete och transparens på internationell nivå.

Läs hela artikeln: Kampen mot illegalt, orapporterat och oreglerat fiske uppmärksammas

Lansering av FN:s decennium för familjejordbruk

Åren 2019 till 2028 är FN:s decennium för familjejordbrukare. Målsättningen är uppmärksamma dessas betydelse för livsmedelsproduktion och bidrag till den globala hållbarhetsagendan, särskilt utrotande av hunger (SDG 2). Decenniet är en fortsättning och fördjupning på det internationella året för familjejordbruk 2014, som någon talare menade vad det som gav de olika typerna av familjejordbrukare en samhörighet och gemensam benämning.

Läs hela artikeln: Lansering av FN:s decennium för familjejordbruk