Globala miljöfonden ger bidrag till FAO:s arbete mot bl.a. avskogning och för stärkta livsmedelssystem

Den globala miljöfonden har beslutat att ge ett bidrag till FAO på 179 miljoner dollar för att stödja FAO:s samarbete med länder i olika delar av världen där fokus är på bevarandet av biologisk mångfald, förvaltning av gränsöverskridande vattenresurser, hållbar markförvaltning och särskilt farlig bekämpning av bekämpningsmedel.

Bidraget är en del av ett totalt bidrag på 967 miljoner dollar, den största fördelningen av medel i GEF:s  historia, och går till två arbetsprogram inom GEF.  FAO leder ett av delprogrammen tillsammans med Världsbanken, Världsnaturfonden och the International Union for the Conservation of Nature. Fokus ligger på att undvika, reducera och vända utvecklingen när det gäller ytterligare avskogning, degradering av mark och ökenutbredning. Insatserna ska göras i 11 länder, bl.a. i Angola, Botswana, Kazakstan, Tanzania, Mongoliet, Malawi och Mocambique.

FAO kommer även delta i det andra programmet som ska hantera det komplexa sambandet mellan att behålla motståndskraftiga produktionssystem i torra områden samtidigt som man ska främja restaurering av marker och förbättra försörjningsmöjligheterna.