FAO:s Konferens inledd

FAO:s Konferens, organisationens högsta beslutande organ, inleddes i Rom den 22 juni och igår valdes en ny generaldirektör för de kommande fyra åren – Qu Dongyu från Kina.

Idag håller de deltagande ministrarna sina anföranden, bland dem Sveriges landsbygdsminister Jennie Nilsson. Läs ministerns uttalande och mer information om Sveriges deltagande i Konferensen på regeringens webbsida:

Konferensen kommer att besluta om budget- och program för kommande två år samt behandla slutsatserna av FAO:s regionala konferenser runtom i världen, om bl.a. hållbara livsmedels- och jordbrukssystem i ett förändrat klimat och digitalisering av jordbruket. Resultatet från kommittéerna för bl.a. jordbruk, skogsbruk, fiske och jordbruksråvaror kommer också att diskuteras.

Läs gärna om FAO:s flaggskeppsrapport ”The State of Food and Agriculture 2018” på Konferensens tema – jordbruk, migration och landsbygdsutveckling.