FAO:s flaggskeppspublikationer

FAO ger regelbundet ut så kallade flaggskeppsrapporter om tillståndet i världen när det gäller jordbruk, fiske, skog, tryggad livsmedelsförsörjning och handeln med jordbruksprodukter. Syftet är att ge beslutsfattare, civila samhället, forskare och de som arbetar med respektive område en övergripande, objektiv och global översikt över ämnet. Rapporterna är en analys av den statistik som har samlats in från FAO:s medlemsländer. Svenska FAO-kommittén har låtit översätta FAO:s sammanfattningar av några av dessa till svenska. För övriga redogörs kortfattat på svenska för innehållet, med länk till hela rapporten på FAO:s webb.


The State of the Worlds Forests 2018

The State of the World’s Forests 2018 (SOFO) lyfter fram hur skog och träd, tillsammans med människorna som nyttjar dem, kan hjälpa länder till hållbar utveckling. Skogen är en källa till mat, medicin och bränsle för mer än en miljard människor. Skog bidrar till att svara mot klimatförändringarna, bevara mark, vatten och biodiversitet.

Rapporten syftar till att öka förståelsen för hur en hållbar förvaltning av skogar kan bidra till att nå flera av de globala målen för hållbar utveckling. Tiden rinner ut för världens skogar och  det är nu nödvändigt att arbeta mer effektivt med den privata sektorn och att den informella skogssektorn förändras. För första gången presenterar SOFO-rapporten också en värdering av vad skogar och träd bidrar med till landskap och försörjning runtom i världen.

 

 

Läs mer