FAO:s flaggskeppspublikationer

FAO ger regelbundet ut så kallade flaggskeppsrapporter om tillståndet i världen när det gäller jordbruk, fiske, skog, tryggad livsmedelsförsörjning och handeln med jordbruksprodukter. Syftet är att ge beslutsfattare, civila samhället, forskare och de som arbetar med respektive område en övergripande, objektiv och global översikt över ämnet. Rapporterna är en analys av den statistik som har samlats in från FAO:s medlemsländer. Svenska FAO-kommittén har låtit översätta FAO:s sammanfattningar av några av dessa till svenska. För övriga redogörs kortfattat på svenska för innehållet, med länk till hela rapporten på FAO:s webb.


The State of Food Security and Nutrition 2022

De främsta drivkrafterna bakom ökad hunger och felnäring är konflikter, klimatförändringar och ekonomiska chocker, kombinerat med ökad ojämlikhet i samhället. The State of Food Security and Nutrition 2022, understryker att en intensifiering av dessa drivkrafter sker och att fokus måste vara på hur man bygger motståndskraft mot dem.

Utmaningarna i att utrota hunger, otrygg livsmedelsförsörjning och alla former av felnäring, fortsätter att öka. Covid-19 pandemin har förhöjt svagheterna i våra livsmedelssystem och ojämlikheterna i våra samhällen och därmed ökat världshungern och försvårat möjligheterna till tryggad livsmedelsförsörjning. Förekomsten av felnäring – både undernäring och fetma – fortsätter att stiga, såväl som anemi hos gravida eller nyblivna mammor. Antalet människor som inte har råd med en hälsosam kost ökade med ca 112 miljoner för att nå nästan 3,1 miljarder människor. Effekterna av den ryska aggressionen mot Ukraina på den globala livsmedelsförsörjningen inte tagits med i beräkningen.

De främsta drivkrafterna för den negativa trenden är konflikter, klimatförändringar och ekonomiska chocker, kombinerat med ökad ojämlikhet i samhället. The State of Food Security and Nutrition 2022, understryker att en intensifiering av dessa drivkrafter sker och att fokus måste vara på hur man bygger motståndskraft mot dem. Fortsatta negativa siffror visar att existerande policyer inte räcker. Förra årets rapport visade på ett antal färdvägar för ett bättre livsmedelssystem. Då årets ekonomiska prognoser tecknar en ännu dystrare bild, menar årets upplaga att det är än mer viktigt att investeringar sker på ett hållbart sätt, att samverkan mellan privat och offentlig sektor stärks och att policyer måste till för att ändra konsumentbeteenden samtidigt som sociala skyddsnät behövs för att skydda de mest utsatta mot negativa effekter av nödvändiga reformer. Med dagens insatser kommer 670 miljoner människor, vilket motsvarar ca 8 procent av världens befolkning, att riskera hunger. Det är samma siffra som 2015 när Agenda 2030 antogs.

Läs hela rapporten här.

Läs mer