FAO:s flaggskeppspublikationer

FAO ger regelbundet ut så kallade flaggskeppsrapporter om tillståndet i världen när det gäller jordbruk, fiske, skog, tryggad livsmedelsförsörjning och handeln med jordbruksprodukter. Syftet är att ge beslutsfattare, civila samhället, forskare och de som arbetar med respektive område en övergripande, objektiv och global översikt över ämnet. Rapporterna är en analys av den statistik som har samlats in från FAO:s medlemsländer. Svenska FAO-kommittén har låtit översätta FAO:s sammanfattningar av några av dessa till svenska. För övriga redogörs kortfattat på svenska för innehållet, med länk till hela rapporten på FAO:s webb.


The State of Food Insecurity in the World 2015 – taking stock of uneven progress

I SOFI 2015 konstateras att trots att antalet har fortsatt att minska är 795 miljoner människor hungrande i världen. Ansträngningarna måste fördubblas för att kunna uppfylla det andra hållbarhetsmålet i Agenda 2030, att utrota hungern. Trots de övergripande framsteg som gjorts återstår ännu mycket att göra för att helt utrota hungern och trygga livsmedelsförsörjningen.

Hungerrapporten 2015 beskriver inte bara framstegen hittills, utan kartlägger också de problem som kvarstår och pekar ut vilka områden som beslutsfattare bör lägga tonvikten på i framtiden.

FAO-kommittén har låtit översätta ett utdrag av FAO:s sammandrag av rapporten.

Läs mer