FAO:s flaggskeppspublikationer

FAO ger regelbundet ut så kallade flaggskeppsrapporter om tillståndet i världen när det gäller jordbruk, fiske, skog, tryggad livsmedelsförsörjning och handeln med jordbruksprodukter. Syftet är att ge beslutsfattare, civila samhället, forskare och de som arbetar med respektive område en övergripande, objektiv och global översikt över ämnet. Rapporterna är en analys av den statistik som har samlats in från FAO:s medlemsländer. Svenska FAO-kommittén har låtit översätta FAO:s sammanfattningar av några av dessa till svenska. För övriga redogörs kortfattat på svenska för innehållet, med länk till hela rapporten på FAO:s webb.


The State of Food Security and Nutrition in the World 2017 – building resilience for peace and food security

The State of Food Security and Nutrition in the World 2017 är den första version av flaggskeppsrapporten där även UNICEF och WHO, förutom FAO, WFP och IFAD, har medverkat i framtagandet. Årets upplaga är inledningen på en regelbunden uppföljning av arbetet med att nå en värld utan hunger och undernäring – mål 2 i Agenda 2030. I rapporten konstateras at antalet människor i världen som lider av hunger och kronisk undernäring uppgick till 815 miljoner 2016, en ökning från 777 miljoner jämför med 2015.

Den positiva utvecklingen med minskade nivåer har bromsat in betydligt sedan 2010 och situationen har försämras märkbart i delar av Afrika söder om Sahara, Sydostasien och Västasien. En tydlig koppling finns till konfliktsituationer och det svåra läget förstärks ytterligare av klimatrelaterade chocker. Antalet konflikter ökar dessutom och påverkar livsmedelsförsörjningen kraftigt. I rapportens del 2 görs en djupgående analys av hur konflikter påverkar livsmedelsförsörjningen och hur bristen på mat kan utlösa konflikter.

Läs mer om detta i rapporten, som också innehåller en rad användbar statistik om utvecklingen i länder och regioner i världen.

Läs mer

The State of Food and Agriculture 2017 – leveraging food systems for inclusive rural transformation

2017 års rapport om Tillståndet i världenför livsmedel och jordbruk tittar på hur befolkningstillväxt, ökande urbanisering, teknologier och klimatförändringar förändrar landsbygd och urbana område samt hur världens livsmedelssystem utvecklas. Rapporten konstaterar att framsteg på landsbygden är centrala för att uppfylla Agenda 2030. En strategi för hur jordbruket och ekonomisk utveckling på landsbygden i utvecklingsländer kan bidra till välstånd redovisas.

 

Ekonomisk tillväxt på landsbygden har hjälpt miljoner människor att undkomma fattigdom. Genom att stärka länkarna mellan landsbygd och urbana områden finns stor potential att förbättra försörjningsmöjligheterna. Det gäller särskilt för låginkomstländer, där industrialiseringen har släpat efter. Utvecklingen måste samtidigt stödjas av  policies för sociala skyddsnät, infrastrukturutveckling och främjande av lokala ekonomier.

 

Läs mer