FAO:s flaggskeppspublikationer

FAO ger regelbundet ut så kallade flaggskeppsrapporter om tillståndet i världen när det gäller jordbruk, fiske, skog, tryggad livsmedelsförsörjning och handeln med jordbruksprodukter. Syftet är att ge beslutsfattare, civila samhället, forskare och de som arbetar med respektive område en övergripande, objektiv och global översikt över ämnet. Rapporterna är en analys av den statistik som har samlats in från FAO:s medlemsländer. Svenska FAO-kommittén har låtit översätta FAO:s sammanfattningar av några av dessa till svenska. För övriga redogörs kortfattat på svenska för innehållet, med länk till hela rapporten på FAO:s webb.


State of Food Security and Nutrition 2019

Efter decennier av stadig nedgång vände trenden för hungern i världen – mätt genom förekomsten av undernäring – år 2015 och de senaste tre åren har nivån legat praktiskt taget oförändrad strax under 11 procent. Samtidigt har antalet människor som drabbas av hunger sakta ökat. Detta har resulterat i att över 820 miljoner personer fortfarande var hungriga 2018, vilket tydligt visar vilken enorm utmaning det är att uppnå det globala målet för hållbar utveckling om att utrota hungern fram till 2030.

Tidigare utgåvor av denna rapport har visat hur konflikter, variabiliteten i klimatet och klimatextremer förstärker ovannämnda trender. Årets rapport visar att den ojämna takten i den ekonomiska återhämtningen och det fortsatt svaga ekonomiska resultatet i många länder efter 2008–2009 års globala konjunkturnedgång också undergräver arbetet med att utrota hunger och felnäring. Perioder av finansiell stress, ökade handelsspänningar och stramare finansiella förhållanden bidrar till osäkra globala ekonomiska framtidsutsikter. För att värna en tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition är det avgörande att det redan finns en ekonomisk och social politik på plats som kan motverka effekterna av negativa konjunkturcykler när de uppstår.

Läs mer

The State of Food and Agriculture 2019

Att minska livsmedelsförluster och matsvinn kan framstå som ett både självklart och önskvärt mål, men att faktiskt genomföra det är inte så lätt och att helt undanröja förluster och svinn är kanske inte heller realistiskt. I denna rapport bekräftas att livsmedelsförluster och matsvinn behöver minska och nya insikter presenteras om kända och okända förhållanden. Rapporten ger också vägledning i hur insatser och politik ska inriktas beroende på beslutsfattarnas mål och den information som finns tillgänglig.

Att minska livsmedelsförluster och matsvinn anses allmänt vara viktigt för att minska produktionskostnader och effektivisera livsmedelssystemet, förbättra tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition samt bidra till miljömässig hållbarhet. Den ökade uppmärksamheten på livsmedelsförluster och matsvinn återspeglas i de globala målen för hållbar utveckling

 

Läs mer