Kampen mot illegalt, orapporterat och oreglerat fiske uppmärksammas

Den 5 juni är den internationella dagen mot illegalt, orapporterat och oreglerat fiske (s.k. IUU (Illegal, Unreported, Unregulated)). IUU-fiske är ett globalt problem som har fått mer uppmärksamhet på senare år, då det utarmar havens resurser och försämrar möjligheter till en hållbar utkomst, särskilt för fattiga människor. En stärkt kontroll och övervakning för att förhindra IUU-fiske kräver ökat samarbete och transparens på internationell nivå.

FAO:s avtal om hamnstatsåtgärder (Port State Measures Agreement) är det första globalt bindande avtalet som särskilt fokuserar på att bekämpa IUU-fiske. Avtalet innebär att hamnstaterna ska genomföra kontroller i samband med att fiskefartyg anländer med sin fångst. Målet är att förhindra att IUU-fångad fisk når den internationella marknaden och på så sätt minska intresset att ägna sig åt olagligt fiske. Avtalet trädde i kraft 2016 och den 1 maj i år fanns det 60 avtalsslutande parter, där EU är en part som representerar alla 28 medlemsstater i unionen.

Den internationella dagen mot IUU-fiske instiftades 2017 och uppmärksammas i år bl.a. genom ett särskilt seminarium om frågan på FAO:s högkvarter i Rom. Dessutom pågår för närvarande årets partsmöte för hamnstatsavtalet i Santiago de Chile, där samtliga parter gemensamt följer upp genomförandet av avtalet. Sverige ser det globala genomförandet av hamnstatsavtalet som en prioriterad åtgärd för att bekämpa det illegala fisket och regeringen lämnade därför 2017 ett stöd på 48,5 miljoner kronor till FAO:s arbete med detta.

Läs mer på FAO.