FAO:s roll i humanitära kriser

FAO vädjar tillsammans med FN:s katastrofsamordnare och FN:s livsmedelsprogram om brådskande stöd att bekämpa det allt värre utbrottet av ökengräshoppor som sprids i östra Afrika. Resurserna från internationella givare har inte kommit in tillräckligt snabbt och för varje dag drabbas alltfler, redan sårbara länder i regionen. I takt med att mer detaljer om omfattningen av behoven framkommer har kostnaderna för nödvändiga insatser fördubblats sedan FAO i januari först larmade om utbrottet i Etiopien, Kenya och Somalia. Resurserna behövs skyndsamt för att FAO ska kunna vidta åtgärder innan nya utbrott uppstår. FAO har redan konstaterat att om bara ett par veckor är nya svärmar färdiga att kläckas i några av de drabbade länderna.

Läs hela artikeln: FAO:s roll i humanitära kriser

Friska växter krävs för att motverka klimatförändringarna och öka livsmedelstryggheten i världen

Friska växter och växtmiljöer är en absolut nödvändighet för mänskligheten, vilket speglas i de flesta av de 17 globala målen för hållbar utveckling. En växande global befolkning behöver tillgång till mat, och många länder, inklusive Sverige, eftersträvar en ökad livsmedelsproduktion. Enligt FAO kommer vi globalt att behöva öka produktionen med 60% till år 2050. Stort hopp sätts också till skogen som kolsänka och som producent av växtmaterial som kan ersätta fossil energi. Idag minskar skadegörare (som svampar, insekter, ogräs och nematoder) skördarna globalt med 40%, motsvarande mer än 2000 miljarder kronor årligen. De hotar dessutom den biologiska mångfalden. För att öka den globala medvetenheten om betydelsen av friska växter har FN utsett år 2020 till det internationella året för växtskydd.

Läs hela artikeln: Friska växter krävs för att motverka klimatförändringarna och öka livsmedelstryggheten i världen

Betydande framsteg i att skydda den biologiska mångfalden i internationellt vatten

Ett program, finansierat genom Globala miljöfonden och genomfört av FAO och partners har inneburit att överfiske av världens större tonfiskbestånd är på väg ner, 18 nya områden som skyddar känsliga marina ekosystem har inrättats och bifångster minskat.

Läs hela artikeln: Betydande framsteg i att skydda den biologiska mångfalden i internationellt vatten