Betydande framsteg i att skydda den biologiska mångfalden i internationellt vatten

Ett program, finansierat genom Globala miljöfonden och genomfört av FAO och partners har inneburit att överfiske av världens större tonfiskbestånd är på väg ner, 18 nya områden som skyddar känsliga marina ekosystem har inrättats och bifångster minskat.

Det är resultatet av det femåriga programmet mellan 2014 och 2019, som Globala miljöfonden finansierade med 50 miljoner dollar. Det fokuserade på internationellt vatten, dvs som inte omfattas av den nationella jurisdiktionen och därmed inte faller under något lands ansvar. De täcker 40 procent av jorden yta och utgör nästan 95 procent av världshaven. Programmet har inneburit betydande framsteg när det gäller att skydda den biologiska mångfalden i internationellt vatten genom att göra fiske i dessa vatten mindre skadliga för flera marina arter, inklusive havssköldpaddor och tonfisk. Det har genomförts av FAO i samarbete med  FN:s Miljöprogram, Världsbanken, WWF, nationella regeringar, privata sektorn, regionala fiskeorganisationer och civilsamhällesorganisationer.

Under perioden bidrog programmet till att skapa och skydda sårbara marina ekosystem i 18 nya områden, där djuphavsarter lever. Det innebär att dessa områden har stängts för fiske. Områdena ligger bl.a. i Stilla havet, Indiska Oceanen och områden runt Antarktis. Andra framsteg är att antalet större kommersiella bestånd av tonfisk, som har överfiskats, sjönk från 13 till fem och att de återstående bestånden kan återhämta sig. Den starka efterfrågan på tonfisk, i kombination med ett alltför stort antal fiskefartyg, medförde att tonfiskbestånden var under enormt hårt tryck.

Justeringar av fiskeredskap och utbildning i hur man skyddar hotade arter har hjälpt till att rädda marina däggdjur, främst delfiner och havssköldpaddor. Även en minskning av bifångster har gjorts möjlig.

För att minska föroreningar av plast i haven pågår studier av användning av biologiskt nedbrytbara material.

Läs mer på FAO:s webb här