Årets upplaga av Svenska FAO-kommitténs debattskrift publicerad – Naturen vi lever av – utveckling och förändring sedan Stockholmskonferensen 1972

Nu finns årets upplaga av Svenska FAO-kommitténs skrift publicerad som tar upp olika perspektiv på jordbruk, skogsbruk, fiske och våra matvanor under temat ”Naturen vi lever av – utveckling och förändring sedan Stockholmskonferensen 1972”. Skriften belyser olika aspekter kring i jorden, skogen och haven under de 50 år som passerat sedan FN:s första miljökonferens, som ägde rum i Stockholm 1972. Många av dagens utmaningar fanns redan då, och en tillbakablick kan ge insikter i lösningar och angreppsätt för dagens utmaningar.

Läs hela artikeln: Årets upplaga av Svenska FAO-kommitténs debattskrift publicerad – Naturen vi lever av – utveckling och förändring sedan Stockholmskonferensen 1972

Extrasession i FAO:s råd diskuterade tryggad livsmedelsförsörjning i världen med anledning Rysslands aggression mot Ukraina

Vid en extrasession i FAO:s råd 8 april diskuterades livsmedelssituationen i världen med anledning av Rysslands aggression mot Ukraina. Sessionen hade initierats av 80 av FAO:s medlemsländer för att behandla konsekvenserna av den ryska aggressionen mot Ukraina för den redan ansträngda situationen i världen vad gäller tryggad livsmedelsförsörjning, och därmed för FAO:s uppdrag, verksamhet och mandat.

Läs hela artikeln: Extrasession i FAO:s råd diskuterade tryggad livsmedelsförsörjning i världen med anledning Rysslands aggression mot Ukraina