World Food Day 16 oktober – det vi gör är vår framtid

Den 16 oktober varje år uppmärksammas World Food Day världen över. Datumet är samma som för grundandet av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) 1945. Dagen syftar till att uppmärksamma livsmedelsfrågorna globalt. Årets tema är ”Our actions are our future – Better production, better nutrition, a better environment and a better life”.

Läs hela artikeln: World Food Day 16 oktober – det vi gör är vår framtid

Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning genomför sitt 49e möte den 11-14 oktober

Vid Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning, CFS, tas nästa steg efter toppmötet om livsmedelssystem. Det sker mot bakgrund av den nedslående rapporten State of Food Security and Nutrition in the World 2021. FN:s medlemsländer, civilsamhället och privata sektorn ska tillsammans diskutera hur världen ska vända den negativa trenden med ökad hunger och felnäring och matens effekter på vårt klimat.

Läs hela artikeln: Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning genomför sitt 49e möte den 11-14 oktober