Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning genomför sitt 49e möte den 11-14 oktober

Vid Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning, CFS, tas nästa steg efter toppmötet om livsmedelssystem. Det sker mot bakgrund av den nedslående rapporten State of Food Security and Nutrition in the World 2021. FN:s medlemsländer, civilsamhället och privata sektorn ska tillsammans diskutera hur världen ska vända den negativa trenden med ökad hunger och felnäring och matens effekter på vårt klimat.

Den senaste rapporten State of Food Security and Nutrition in the World 2021 bekräftar åter igen att hungern ökar, med en kraftig topp under 2020 då mellan 720 och 811 miljoner människor i världen led av hunger. Rapportens resultat är en av de viktigaste dagordningspunkterna vid Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning, CFS, den 11-14 oktober 2021. Vid mötet lyfts också frågan om hur resultatet från toppmötet om livsmedelssystem ska tas vidare. CFS, som är en av de mest inkluderande plattformarna där inte bara medlemsländer utan också representanter från civilsamhället och privata sektorn finns representerade, kommer sannolikt att spela en viktig roll. CFS antog bl.a. tidigare i år frivilliga riktlinjer för livsmedelssystem och nutrition – ett viktigt bidrag i att stötta länder att ställa om mot ökad hållbarhet och minskad felnäring. Sverige kommer bidra till diskussionen om riktlinjernas implementering under side-eventet From Commitments to Action: The Importance of the CFS Voluntary Guidelines for a Coalition for Action on Healthy Diets from Sustainable Food Systems som genomförs tisdagen den 12 oktober kl. 12.45 -14.15.

Mötet kan följas via webbsändning. Se mer här.