World Food Day 16 oktober – det vi gör är vår framtid

Den 16 oktober varje år uppmärksammas World Food Day världen över. Datumet är samma som för grundandet av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) 1945. Dagen syftar till att uppmärksamma livsmedelsfrågorna globalt. Årets tema är ”Our actions are our future – Better production, better nutrition, a better environment and a better life”.

2021 är ett år präglat av diskussioner om utmaningar och lösningar för livsmedelssituationen i världen. I juli presenterades rapporten om den alarmerande situationen för otrygg livsmedelsförsörjning i världen, ”State of Food Security and Nutrition in the World 2021”, som tydliggör att hungern ökar, med en kraftig topp under 2020 då mellan 720 och 811 miljoner människor i världen led av hunger. I september träffades världen ledare vid toppmötet Food Systems Summit som syftade till att göra världens livsmedelssystem mer hållbara.

Arbetet måste dock fortsätta för att trygga världens livsmedelsförsörjning, bekämpa hungern och göra världens livsmedelsproduktion och konsumtion mer hållbar. Det vi gör nu är vår framtid, och livsmedelssituationen i världen behöver bli bättre.

World Food Day är ett sätt att medvetandegöra vikten av livsmedelsfrågorna globalt, och att de uppmärksammas världen över. Du kan ta del av vad FAO gör här. Bland annat genomförs en ceremoni den 15 oktober, där bland andra FN:s generalsekreterare och representanter för de tre rombaserade FN-organen deltar.

FAO – stoppa hunger och fattigdom

FAO som central organisation för tryggad livsmedelsförsörjning har bidragit till att utrota boskapspest över hela världen, producerat viktiga normer och rekommendationer, främjat hållbarhet i jordbruksutvecklingen, minskat hunger och spelat en viktig roll i humanitära kriser. FAO har en särskild relation med de andra två rombaserade FN-organen, mottagaren av Nobels fredspris 2020, WFP och med IFAD som de delar en gemensam vision om att stoppa hunger och fattigdom genom stödinsatser samtidigt som man arbetar för att eliminera dess orsaker.