Agenda 2030 och lantbruket i Afrika: FAO workshop om hållbart lantbruk

FAO organiserade tidigare i somras en 3-dagars regional workshop i Addis Abeba, Etiopien med syfte att tydliggöra hur viktigt det är att se lantbruk och livsmedelsproduktion ur ett brett perspektiv för att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling som Agenda 2030 innehåller.

Med 257 miljoner personer hungriga och var tredje person undernärd i Afrika, är hållbart producerade livsmedel och ett hållbart och produktivt lantbruk avgörande för att utrota hungern och undernäringen.

Läs hela artikeln: Agenda 2030 och lantbruket i Afrika: FAO workshop om hållbart lantbruk

Bättre markförvaltning nödvändig för att möta klimatförändringarna och trygga livsmedelsförsörjningen

FAO välkomnar specialrapporten från FN:s klimatpanel, som FAO har bidragit till när det gäller bl.a. statistik. Det är en alarmerande rapport som belyser hur ohållbara jord- och skogsbruksmetoder kan förvandla den centrala tillgång för världen, som mark utgör, till en belastning när det gäller klimatförändringarna. Men de kan samtidigt utgöra en lösning genom en rad åtgärder.

Läs hela artikeln: Bättre markförvaltning nödvändig för att möta klimatförändringarna och trygga livsmedelsförsörjningen