Ny representant för Sverige vid FAO i Rom

Regeringen beslutade den 9 januari att förordna Pernilla Ivarsson som Sveriges nya representant vid FAO i Rom och som lantbruksråd. Hon är chef för Näringsdepartementets Djur- och livsmedelsenhet och har även tidigare varit stationerad på ambassaden i Rom som förstärkning av FAO-arbetet under det första svenska ordförandeskapet i EU. Pernilla Ivarsson har en agronomexamen med inriktning på ekonomi från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Läs hela artikeln: Ny representant för Sverige vid FAO i Rom

FAO föreslår ett digitalt råd

Digitala teknologier kan förbättra livsmedelsproduktion och handel och därigenom möta några av de globala livsmedelssystemens utmaningar. Det är bakgrunden till att FAO nu föreslår hur ett internationellt digitalt råd för livsmedel och jordbruk kan utformas.

Läs hela artikeln: FAO föreslår ett digitalt råd