FAO föreslår ett digitalt råd

Digitala teknologier kan förbättra livsmedelsproduktion och handel och därigenom möta några av de globala livsmedelssystemens utmaningar. Det är bakgrunden till att FAO nu föreslår hur ett internationellt digitalt råd för livsmedel och jordbruk kan utformas.

Digitala teknologier kan förbättra livsmedelsproduktion och handel och därigenom möta några av de globala livsmedelssystemens utmaningar. Det är bakgrunden till att FAO nu föreslår hur ett internationellt digitalt råd för livsmedel och jordbruk kan utformas.

Vid GFFA (Global Forum for Food and Agriculture) i Berlin den 18 januari 2020 presenterade FAO sina tankar kring ett internationellt digitalt råd för livsmedel och jordbruk. Det var vid GFFA:s möte 2019 som 74 jordbruksministrar från hela världen gav FAO i uppdrag att skapa ett sådant råd. Det digitala rådet ska förstärka internationellt samarbete och utbytet av idéer och erfarenheter när det gäller digitaliseringens möjligheter och utmaningar och genom detta möta behoven av tryggad livsmedelsförsörjning, hälsa, inkludering och hållbarhet i livsmedelssystemen på alla nivåer. Genom rådet kan strukturerade och strategiska rekommendationer för digitalisering göras till förmån för både regeringar och andra. Utöver att dela erfarenheter förväntas rådet bidra till ökad interaktion mellan olika intressenter på både internationell och nationell nivå.

Läs FAO:s konceptpapper här.