Ny representant för Sverige vid FAO i Rom

Regeringen beslutade den 9 januari att förordna Pernilla Ivarsson som Sveriges nya representant vid FAO i Rom och som lantbruksråd. Hon är chef för Näringsdepartementets Djur- och livsmedelsenhet och har även tidigare varit stationerad på ambassaden i Rom som förstärkning av FAO-arbetet under det första svenska ordförandeskapet i EU. Pernilla Ivarsson har en agronomexamen med inriktning på ekonomi från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Regeringen beslutade den 9 januari att förordna Pernilla Ivarsson som Sveriges nya representant vid FAO i Rom och som lantbruksråd. Hon är chef för Näringsdepartementets Djur- och livsmedelsenhet och har även tidigare varit stationerad på ambassaden i Rom som förstärkning av FAO-arbetet under det första svenska ordförandeskapet i EU. Pernilla Ivarsson har en agronomexamen med inriktning på ekonomi från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Pernilla Ivarsson har även varit stationerad på Sveriges permanenta representation i Bryssel på jordbrukssektionen. FAO har funnits med direkt och indirekt under hela hennes tid i Regeringskansliet. Under slutet av 1990-talet var Pernilla chef för den enhet på dåvarande Jordbruksdepartementet som bl.a. var ansvarig för FAO-frågorna.

Vad ser du mest ser fram emot i din nya roll som lantbruksråd och svensk representant vid FAO?

– Jag ser fram emot att komma tillbaka lite mer till de internationella frågorna. FAO har en viktig roll att spela för att hantera dagens globala utmaningar. Inte minst hållbarhetsfrågor inom Agenda 2030 och fokus på hållbara livsmedelssystem kommer att vara högt på den globala dagordningen kommande år där FAO har en central funktion. Det ska bli väldigt roligt att komma tillbaka i en lite mer operativ position och arbeta nära kollegor i andra medlemsländer.

Vilken skillnad kan Sverige göra i FAO?

– Sverige har sett resultat av hårt arbete, bl.a. när det gäller FAO:s reform och arbetet med att bekämpa antimikrobiell resistens. Genom att vara på plats kan vi dagligen och stundligen bidra med svenskt know-how och på sätt fortsätta vara en konstruktiv partner till FAO. Tillsammans med andra medlemsländer kan vi se till att organisationen utvecklas i takt med tiden. Sverige kommer från nästa halvårsskifte ta över den nordiska rådsplatsen i FAO. Norden har en tradition av ett bra samarbete i FAO:s råd, som blir en viktig plattform. Det finns förstås fler.

Vad tror du att din största utmaning blir?

– Det gäller att vara med hela tiden.  Frågor utvecklas ständigt och för att kunna arbeta effektivt måste man skaffa de rätta kontakterna för att veta vad som rör sig. Vilka frågor som kommer att debatteras mest återstår att se, men jag är trygg i att jag under min karriär följt många olika svåra frågor som säkert kommer att vara till nytta nu, men också att det finns en stor kunskap och gedigen erfarenhet hos kollegor på departementet och våra myndigheter som jag kommer att arbeta tillsammans med.

En klassiker – hur känns det?

– Otroligt roligt, speciellt att få se hur FAO ändrats. Jag ser fram mot att få lära känna mina nya kollegor. Sedan hoppas jag att italienskan sitter kvar och att Italien har blivit mer lättarbetat ….