En hållbar framtid och livsmedelstrygghet för alla: EU-länderna beskriver sina prioriteringar inom FAO

Under ledning av SR Peter Kullgren antog Jordbruks och fiskerådet (Agrifish) rådslutsatser om EU:s prioriteringar för FAO. EU uppmanar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisationens (FAO) att fortsätta driva övergången mot ett hållbart livsmedelssystem och trygga livsmedelsförsörjningen för alla samtidigt som hänsyn tas till alla tre dimensioner av hållbarhet.

Läs hela artikeln: En hållbar framtid och livsmedelstrygghet för alla: EU-länderna beskriver sina prioriteringar inom FAO

Internationella skogsdagen 21 mars – Friska skogar för folkhälsan

Man blir lugn, hör sina tankar och blir hel av att vara ute i en känd skog. Forskningen kan beskriva det som positiv balans mellan goda hormoner och stresshormoner. Välbefinnandet kan rehabilitera psykisk stress och fysisk sjukdom. Varje år den 21: a mars uppmärksammar FN-systemet skogens stora betydelse för sociala, ekonomiska och ekologiska funktioner. I år, 2023, är temat satt för att lyfta och klargöra betydelsen av skog och natur för folkhälsan. ”Healty forests for healthy people”

Läs hela artikeln: Internationella skogsdagen 21 mars – Friska skogar för folkhälsan

World Water Day 2023 celebration Enabling food and water security for all through circularity and collaboration

På världsvattendagen den 22 mars genomför Sverige tillsammans med FAO:s kontor i Bryssel ett seminarium för att uppmärksamma hur innvativa lösningar och samverkan kan bidra till en mer hållbar vattenförvaltning och resurseffektivitet. Statssekreterare Dan Ericsson inleder eventet.

Läs hela artikeln: World Water Day 2023 celebration Enabling food and water security for all through circularity and collaboration

Internationella kvinnodagen

Idag på internationella kvinnodagen tänker jag på de modiga kvinnor som varje dag riskerar sina liv för att skydda marken de brukar och ekosystemen vi alla är beroende av. De förtjänar våra applåder, men de behöver också vårt fasta stöd. Vi har ett ansvar att utkräva ansvar från de som bryter mot mänskliga rättigheter och miljöbestämmelser. Det är en fråga om jämställdhet, skriver ledamot Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect.

Läs hela artikeln: Internationella kvinnodagen